Oostappen Groep Vakantieparken

Oostappen Groep Vakantieparken

OOKs verzorgde in november 2016 de managementdagen voor de directie en het management van De Oostappen Groep. Met het team is aan de slag gegaan met het aanscherpen van de missie, visie en kernwaarden van uw organisatie. Aan de hand daarvan zijn de strategische doelstellingen opgesteld en is een plan van aanpak gemaakt. Hierbij is de missie en visie vertaald naar een boodschap die ook duidelijk is voor het personeel en een concrete agenda voor de komende jaren.

Klant: Oostappen Groep Vakantieparken

Website: http://www.oostappenvakantieparken.nl/

Related Projects