Oceanium Diergaarde Blijdorp

Mail-bijlage-1

Oceanium Diergaarde Blijdorp

Bezoekers- en belevingsonderzoek Oceanium Blijdorp

OOKs heeft een onderzoek uitgevoerd in het Oceanium met als doel het verkrijgen van een nulmeting op de waardering van de bezoeker over het Oceanium en het inzichtelijk maken van de belangrijkste succesfactoren van de verschillende onderdelen van het Oceanium om straks de juiste investeringskeuzes te kunnen maken.

OOks heeft enkele dagen interviews afgenomen en het gedrag van bezoekers in het Oceanium geobserveerd. Om ervoor te zorgen dat de juiste dingen worden gedaan, is het van belang te weten wat de bezoeker eigenlijk van het Oceanium vindt, waar hij of zij het langst blijft kijken, of men iets leert in het Oceanium, welke onderdelen men hoog of juist laag waardeert en welke zaken men eventueel mist. OOKs heeft van de resultaten een uitgebreide rapportage en presentatie gemaakt.

Klant: Oceanium Diergaarde Blijdorp

Website: https://www.diergaardeblijdorp.nl/oceanium/

Related Projects